Strona główna

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYMI SIĘ TERMINAMI:

1. OTWARCIE SEZONU;
2. OTWARCIE WODY:
3. WALNE ZEBRANIE:

PROSIMY O KONTAKT BEZPOŚREDNI Z PREZESEM ZARZĄDU /DANE KONTAKTOWE POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ NA TABLICY OGŁOSZEŃ NA TERENIE ROD BUGAJ/

AKTULIZACJA ADRESU MAILOWEGO DO KONTAKTU Z DZIAŁKOWCAMI - PYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ DO PREZESA ZARZĄDU ROD BUGAJ

LOGO ROD1