Archiwum 2015

INFORMACJE I OGŁOSZENIA ZARZĄDU ZA ROK 2015

OGŁOSZENIA I INFORMACJE ZE STRONY GŁÓWNEJ ZA ROK 2015

Szanowni Działkowcy!

Informujemy, że dn. 05.11.2015 uruchomiona została brama wjazdowa przy portierni. Tym samym brama nr 2 na okres zimowy została zamknięta. Prosimy o korzystanie z wjazdu przy portierni.

Szanowni Działkowcy!

W związku z zakończeniem prac dotyczących opomiarowania poboru wody na terenie ROD Bugaj, wzywamy do niezwłocznego przekazania informacji n/t samodzielnego montażu licznika wody. Jest to konieczne do zinwentaryzowania zakupionych materiałów instalacyjnych oraz finalnego rozliczenia inwestycji. Informacja taka musi zawierać: nr działki, imię i nazwisko, tel. kontaktowy oraz adres mailowy (jeżeli ktoś posiada). Dane te prosimy o przkazanie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: Michał Ślusarski, 510 110 304. Termin zgłoszenia upływa dnia 14.10.2015. Po upływie terminu zgłoszeń przyjmuje się do wiadomości, że wodomierz wraz z materiałami instalacyjnymi został założony na koszt ROD Bugaj. Przypominamy rownież, że działki bez wodomierza zostaną obciążone ryczałtem za zużycie wody w wysokości 300 PLN, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania z kwietnia 2015.

Szanowni Działkowcy!
Informujemy, że w związku z planowanymi pracami wodnymi w dniach: 22.09, 23.09, 24.09 oraz w dniach: 29.09, 30.09, 01.10 2015 r. istnieje możlowość czasowego zamknięcia wody na terenie ROD Bugaj w godz. 8.00 - 16.00. Prosimy o zabezpieczenie rezerwy wody na ten czas!
Zarząd ROD Bugaj.
 

Szanowni Działkowcy!

Zarząd ROD Bugaj w Bugaju informuje, że do końca miesiąca września planowane jest zakończenie zadania w ramach działalności statutowej pn: 'Montaż liczników wody na terenie ROD Bugaj'.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostarczenie wszelkich informacji w w/w zakresie, a zwłaszcza braku licznika wody lub wykonania instalacji we własnym zakresie, umiejscowienia licznika wody wewnątrz obiektu zamkniętego (tzn. bez możliwości dostępu z zewnątrz przez członków zarządu) oraz instalacji wielolicznikowych do Zarządu ROD Bugaj w nieprzekraczalnym terminie do dn. 19.09.2015.
Planowe omówienie sprawy odbędzie się w następujących terminach:
11.09.2015 godz. 18.00 – 20.00 – zebranie zarządu ROD w świetlicy;
12.09.2015 godz. 14.00 – 17.00 – dyżur w świetlicy; termin właściwy zgłaszania braku licznika wody lub instalacji niezgodniej z wytycznymi
19.09.2015 godz. 14.00 – 17.00 – dyżur w świetlicy; termin ostateczny zgłaszania braku licznika wody lub instalacji niezgodnej z wytycznymi
Informujemy, że zgodnie z decyzją podjętą na tegorocznym walnym zebraniu, brak możliwości opomiarowania poboru wody na działce ze względu na nieprzygotowanie studzienki licznikowej przez działkowca, przygotowanie studzienki licznikowej w niewłaściwym miejscu (tzn. nieujmującym wszystkich miejsc poboru wody) lub nieudostępnienie licznika wody umiejscowionego wewnątrz obiektu zamkniętego do zaplombowania w ostatecznym terminie do dnia 19.09.2015 skutkuje naliczeniem opłaty ryczałtowej w wysokości 300 PLN do momentu opomiarowania punktu poboru wody lub naliczaniem opłaty zryczałtowanej zgodnie z wolą działkowca.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z podjętymi wcześniej decyzjami, każdy z działkowców powinien mieć założony 1 licznik wody obejmujący wszystkie punkty poboru. Wszelkie instalacje wielolicznikowe nie mogą zatem obciążać budżetu ROD Bugaj, lecz muszą być rozliczone indywidualnie przez poszczególnych działkowców na własny koszt. Oznacza to, że każdy licznik, licząc od 2-go jest rozliczany i montowany przez działkowca na własny koszt!
Kontakt do osób nadzorujących zakończenie prac związanych z opomiarowaniem poboru wody na działkach ROD Bugaj w Bugaju:
Artur Olejnik, dz. nr 53, tel: 509 074 963
Marcin Jędroszyk, dz. nr 79, tel: 607 231 278
Michał Ślusarski, dz. nr 141, tel: 510 110 304

Z poważaniem
Zarząd ROD Bugaj w Bugaju

W dniu dziesiejszym, tj. 19.08.2015 rozpoczynamy wywóz pozostałości pni i gałęzi po lipowym huraganie z terenu boiska. Apelujemy o pomoc w celu przeprowadzenia akcji tanio, sprawnie i szybko. Prosimy również o zaprzestanie dokładania odpadów zielonych do istniejącej sterty!
Kontakt do osoby nadzorującej wywózkę: Michał Ślusarski, dz. nr 141; tel: 510 110 304

W dniu dzisiejszym, tj. 14.08.2015 uszkodzona została główna brama wjazdowa na teren ROD BUGAJ. Prosimy o korzystanie z drugiego wjazdu do czasu usunięcia uszkodzenia!

W związku z huraganem, który przeszedł nad terenem naszych ogrodów działkowych w dniu 19.07.2015 trwają prace porządkowe i inwentaryzacyjne. Prosimy działkowców o zgłaszanie wszelkich szkód związanych z infrastrukturą techniczną ROD Bugaj do skrzynki przy tablicy ogłoszeń lub do P. Marcina Jędroszyka tel: 607 231 278.
Prosimy również o wzajemną pomoc w celu usunięcia skutków wichury.

W związku z planowanym oczyszczeniem terenu boiska do piłki nożnej z pni i gałęzi powalonych roślin, prosimy działkowców o bezwzględne zakończenie prac porządkowych związanych z wycinkami powalonych pni do dnia 17.08.2015. Prosimy o dostosowanie się do tego terminu w związku z planowanym dniem sportu i rekreacji na dni 29 - 30.08.2015. Dziękujemy za dostosowanie się do prośby zarządu ROD BUGAJ.

OGŁOSZENIA I INFORMACJE Z ZAKŁADKI OGŁOSZENIA ZARZĄDU ZA ROK 2015

Szanowni Działkowcy!

Informujemy, że dn. 05.11.2015 uruchomiona została brama wjazdowa przy portierni. Tym samym brama nr 2 na okres zimowy została zamknięta. Prosimy o korzystanie z wjazdu przy portierni.
Jednocześnie informujemy, że przy zakładaniu nowego napędu wykorzystano stary odbiornik radiowy, tak żeby funkcjonowały piloty będące dotychczas w Państwa posiadaniu.
Przy okazji zmieniono tryb pracy urządzenia: pilota używamy tylko do otwierania bramy. Nie funkcjonuje opcja zamykania bramy z pilota - w tym przypadku zadziała automat. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania nowego urządzenia prosimy zgłaszać mailowo lub telefonicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 510 110 304.


OGŁOSZENIE

Szanowni Działkowcy!
Informujemy, że w związku ze świętem Wszystkich Świętych termin plombowania wodomierzy przeniesiony zostaje na sobotę 07.11.2015.
Przepraszamy za niedopatrzenie przy ustalaniu poprzedniego terminu tych prac.
Aktualnie obowiązujące terminy plombowania:
1. Dla posiadaczy wodomierzy w altanach: 24.10.2015 w godz. 13.00 - 15.00
2. Dla wszystkich: 07.11.2015 w godz. 8.00 - 18.00
Przypominamy również, że termin zamknięcia wody ustalony jest na dzień 14.11.2015.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: Michał Ślusarski, tel: 510 110 304 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


OGŁOSZENIE

Szanowni Działkowcy!
Zarząd ROD Bugaj informuje, w dniu 09.10.2015 Uchwałą Zarządu zakończona została współpraca z obecnym Gospodarzem Ogrodu ROD Bugaj, Panem Mieczysławem Jeżewskim.
W związku z powyższym prosimy o czasowe kierowanie wszelkich spraw dotyczących prac koniecznych do przeprowadzenia na terenach wspólnych oraz awarii infrastruktury do koordynatora ROD Bugaj, Pana Marcina Jędroszyka, działka nr. 79, tel: 607 231 278.


OGŁOSZENIE

Szanowni Działkowcy!
Zarząd ROD Bugaj informuje, że zamknięcie wody na terenie naszych ogrodów działkowych planowane jest na dzień 14.11.2015 r. Bardzo prosimy wszystkich o dopilnowanie spuszczenia wody z instalacji i zabezpieczenia wodomierzy na zimę!


OGŁOSZENIE

Szanowni Działkowcy!
Zarząd ROD Bugaj informuje, że w ostatnią sobotę października, tj. w dniu 31.10.2015 r. w godz. 8.00 - 18.00 odbędzie się plombowanie wodomierzy oraz spisywanie stanu zużycia wody. Prosimy o obecność wszystkich działkowców, którzy posiadają instalację wodomierza wewnątrz altany! Przypominamy w tym miejscu, że brak możliwości zaplombowania wodomierza skutkować będzie naliczeniem opłaty ryczałtowej w wysokości 300 PLN/rok, zgodnie z decyzją podjętą na walnym zebraniu w kwietniu 2015 r. Wskazana jest również obecność pozostałych działkowców w celu sprawniejszego przeprowadzenia prac związanych z plombowaniem wodomierzy. W przypadku braku możliwości udostępnienia altany, w której zlokalizowany jest wodomierz, prosimy o kontakt telefoniczny: 510 110 304 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., celem umówienia wcześniejszego terminu plombowania wodomierza. Jedyny możliwy termin wcześniejszy dla działkowców posiadających wodomierz wewnątrz altany to sobota 24.10.2015 r. w godz. 13.00 - 15.00.


OGŁOSZENIE

Szanowni Działkowcy!
Przypominamy, że termin zgłaszania instalacji wodomierza we własnym zakresie upływa w dniu 14.10.2015. W przypadku baku zgłoszenia instalacji wodomierza wykonanej samodzielnie przyjmuje się do wiadomości, że wodomierz wraz z materiałami instalacyjnymi został założony na koszt ROD Bugaj.

OGŁOSZENIE

Szanowni Działkowcy!
W związku z zakończeniem prac dotyczących opomiarowania poboru wody na terenie ROD Bugaj, wzywamy do niezwłocznego przekazania informacji n/t samodzielnego montażu licznika wody. Jest to konieczne do zinwentaryzowania zakupionych materiałów instalacyjnych oraz finalnego rozliczenia inwestycji. Informacja taka musi zawierać: nr działki, imię i nazwisko, tel. kontaktowy oraz adres mailowy (jeżeli ktoś posiada). Dane te prosimy o przkazanie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: Michał Ślusarski, 510 110 304. Termin zgłoszenia upływa dnia 14.10.2015. Po upływie terminu zgłoszeń przyjmuje się do wiadomości, że wodomierz wraz z materiałami instalacyjnymi został założony na koszt ROD Bugaj. Przypominamy również, że działki bez wodomierza zostaną obciążone ryczałtem za zużycie wody w wysokości 300 PLN, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania z kwietnia 2015.


OGŁOSZENIE

Szanowni Działkowcy!
Informujemy, że w związku z planowanymi pracami wodnymi w dniach: 22.09, 23.09, 24.09 oraz w dniach: 29.09, 30.09, 01.10 2015 r. istnieje możlowość czasowego zamknięcia wody na terenie ROD Bugaj w godz. 8.00 - 16.00. Prosimy o zabezpieczenie rezerwy wody na ten czas!
Zarząd ROD Bugaj.

OGŁOSZENIE

Zarząd ROD Bugaj ogłasza konkurs na wykonywanie czynności związanych z ochroną terenu ROD Bugaj

Czynności ochrony będą polegały na:
całodobowym pobycie osoby na dyżurce przy bramie wjazdowej nr 1;
rejestracji samochodów wjeżdżających na teren ROD Bugaj oraz wyjeżdżających z terenu ROD Bugaj;
obejściu lub objeździe wszystkich alejek na terenie ROD Bugaj oraz odnotowaniu tego faktu każdorazowo w prowadzonym dzienniku wraz z odnotowaniem wszelkich nieprawidłowości – czynność ta powinna być wykonywana co 2 godziny w godz. 8.00 – 16.00 oraz co 4 godziny w godz. 16.00 – 8.00;

Podmiot wykonujący czynności ochrony zobowiązany będzie do:
prowadzenia na portierni przy bramie nr 1 dziennika, w którym będą odnotowywane zmiany pracowników pełniących dyżur, zdarzenia oraz stwierdzone nieprawidłowości;
informowania Gospodarza lub Członków Zarządu o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz awariach;
zamontowania kamery rejestrującej zdarzenia przy bramie nr 1 (miesiąc archiwum w rozdzielczości min 704x576 px - PAL, z możliwością odczytu numerów rejestracyjnych;

Przewiduje się, że czynności ochrony będą wykonywane w terminie od 01.10.2015 – 30.04.2016, tj. przez okres 7 miesięcy.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty prawa gospodarczego, które posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie „OCHRONY...”

Podmiot przystępujący do konkursu musi posiadać ważne ubezpieczenie swojej działalności w zakresie ochrony na okres wykonawczy czynności ochrony.

Oferty do konkursu na ochronę terenu ROD Bugaj spełniające warunki tego ogłoszenia oraz zawierające propozycję wynagrodzenia miesięcznego należy składać w świetlicy ROD Bugaj w dniu 12.09.2015 w godzinach 14.00 – 15.00.
Zarząd ROD Bugaj

Szanowni działkowcy!
W związku z planowanym zakończeniem prac związanych z opomiarowaniem poboru wody na działkach ROD Bugaj prosimy o zgłaszanie wszelkich niezgodności związanych z licznikami wody do dnia 11.09.2015! W tym dniu przewidujemy zebranie zarządu ROD na świetlicy o godz. 18.00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w godzinach wieczornych lub po zgłoszeniu telefonicznym w innym ustalonym terminie. W dniu 12.09.2015 oraz 19.09.2015 planowany jest dyżur w świetlicy w godz. 14.00 - 17.00 dla osób, które będą nieobecne na terenie ROD w dniu 11.09.2015! Są to terminy ostateczne, ponieważ w pierwszy weekend października planowana jest akcja plombowania liczników wody!
Szczególnie prosimy o obecność lub zgłoszenie telefoniczne od osób, które zakładały liczniki wody we własnym zakresie!
Kontakt do osób nadzorujących akcję: Marcin Jędroszyk, tel: 607 231 278; Artur Olejnik, tel: 509 074 963; Michał Ślusarski, tel: 510 110 304

W dniu 28.08.2015 zakończono akcję oczyszczania terenów boiska przy świetlicy z pni i gałęzi.
W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się do akcji i pomagali w pakowaniu kontenerów!

W związku z huraganem, który przeszedł nad terenem naszych ogrodów działkowych w dniu 19.07.2015 trwają prace porządkowe i inwentaryzacyjne. Prosimy działkowców o zgłaszanie wszelkich szkód związanych z infrastrukturą techniczną ROD Bugaj do skrzynki przy tablicy ogłoszeń lub do P. Marcina Jędroszyka tel: 607 231 278.
Prosimy również o wzajemną pomoc w celu usunięcia skutków wichury.

Szanowni działkowcy! Prosimy o składowanie połamanych gałęzi i pni w wyznaczonym miejscu z boku boiska do piłki nożnej. Apelujemy o oszczędne gospodarowanie tym miejscem, w taki sposób, żeby zachować drogę komunikacyjną dla służb porządkowych oraz dla nas samych!

Szanowni działkowcy! W związku z huraganem, w okresie usuwania skutków wichury, mamy możliwość dokonania niezbędnych przycięć lub wycinek tych części drzewostanów, które mogą w przyszłości zagrażać naszemu życiu lub zdrowiu. Prosimy o rozwagę i poważne potraktowanie tej sprawy!

OGŁOSZENIA I INFORMACJE Z ZAKŁADKI AKTUALNOŚCI ZA ROK 2015

W dniu 09.10.2015 Uchwałą Zarządu rozwiązano współpracę z Gospodarzem Ogrodu.

ZBUDUJMY PLAC ZABAW DLA NASZYCH DZIECI!

Szanowni działkowcy!
Prosimy o wspólne rozważenie możliwości budowy placu zabaw na terenie ROD Bugaj. Pod tym kątem Zarząd ROD rozpoczął prace przygotowawcze w sierpniu 2015, polegające na częściowym usunięciu drzew na naszych terenach rekreacyjnych przy świetlicy. Również w tym okresie rozpoczęto zbieranie ofert i kosztorysów od specjalistycznych firm zajmujących się budową infrastruktury zabawowo-rekreacyjnej dla dzieci.
Aktualnie złożony został wniosek o dalszą wycinkę w celu powiększenia przestrzeni dla naszych dzieci.
Przewidywany koszt inwestycji wynikający ze złożonych do tej pory ofert to ok. 25000 PLN, który pokryje koszty pierwszych urządzeń do zabawy, z możliwością ewentualnej dalszej rozbudowy.
Z przykładowym zestawem, możliwym do zbudowania w tym budżecie można zapoznać się tutaj.
Prosimy o opinie i sugestie w tym względzie, żebyśmy mogli jak najlepiej przygotować miejsce zabaw i spotkań dla naszych dzieci na terenie naszych ogródków działkowych!

INICJATYWA DZIAŁKOWCÓW!

W dniu 14.05.2015 podczas zebrania zarządu pojawiła się inicjatywa działkowców o budowę podłoża pod pod stół do ping-ponga w miejscu dawnego placyku zabaw dla dzieci. Przewidywany koszt materiałowy inwestycji wynosi ok 2500 PLN, natomiast koszty robocizny pokrywają i prace wykonują działkowcy w ramach tzw. czynu społecznego. Mamy nadzieję, że inicjatywa ta spotka się z Państwa akceptacją i wszyscy będziemy się cieszyć z możliwości rozgrywek w tenisa stołowego przez długie lata!
Jednocześnie informujemy, że podjęta została decyzja o zakupie pierwszych, atestowanych urządzeń dla dzieci w celu stworzenia nowego miejsca zabaw dla naszych dzieci. Jeszcze w tym miesiącu powinny się pojawić pierwsze instalacje, które będą sukcesywnie rozbudowywane! Aktualny koszt inwestycji to ok. 2500 PLN. Prosimy o ewentualne zgłaszanie potrzeb w tym zakresie, ale również apelujemy o drobną pomoc przy zagospodarowywaniu terenu zabaw dla naszych milusińskich!

DZIEŃ SPORTU I REKREACJI NA ROD BUGAJ!

W dniach 29-30.08.2015 planowany jest Dzień Sportu i Rekreacji dla działkowców i ich rodzin. Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych rozgrywkach wszystkich chętnych, a w szczególności dzieci i młodzież!

WYWÓZ PNI I GAŁĘZI

Począwszy od dnia 19.08.2015 rozpoczynamy oczyszczanie terenów rekreacyjnych z pni i gałęzi pozostałych po lipcowym huraganie. Apelujemy o pomoc przy załadunku kontenerów oraz zaprzestanie dokładania zielonych części roślin do istniejącej sterty.
Mamy nadzieję, że dzięki wspólnym wysiłkom uda się tą akcję przeprowadzić szybko i sprawnie, a zaoszczędzone kwoty, które powstaną tylko dzięki Państwa pomocy i naszej wspólnej pracy, będziemy mogli spożytkować na bardziej wartościowe cele, np. zakup większej ilości urządzeń na nowy plac zabaw dla dzieci!
W dniu 28.08.2015 zakończona została akcja wywozu pozostałości pni i gałęzi z terenu ROD Bugaj.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do pomocy w tym zakresie i jednocześnie liczymy, że w przypadku zaistnienia takiej konieczności będziemy mogli w dalszym ciągu korzystać z Państwa pomocy (może trochę liczniejszej!!!) w przyszłości.