Archiwum 2016

INFORMACJE I OGŁOSZENIA ZARZĄDU ZA ROK 2016

OGŁOSZENIA I INFORMACJE Z ZAKŁADKI OGŁOSZENIA ZARZĄDU ZA ROK 2016

08.12.2016 Zarząd informuje, że w przypadku niezgodności lub wątpliwości co do przekazanych stanów wodomierzy za rok 2016 będzie przeprowadzał kontrolę wskazań urządzeń oraz stanu plomb celem zminimalizowania niekontrolowanego upływu wody z instalacji wodnej na terenie ROD Bugaj.
Termin ten zostanie ustalony i podany do wiadomości działkowców z przynajmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej oraz wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie ROD Bugaj. Kontrola urządzeń pomiarowych oraz plomb odbędzie się przed ponownym otwarciem wody.

08.12.2016 Zarząd informuje, że wszyscy działkowcy, którzy nie przekazali odczytów wody wg wskazań urządzeń pomiarowych w ustalonym terminie obciążeni zostaną kwotą zryczałtowaną wynikającą z różnicy wskazań pomiędzy wodomierzem głównym a dokonanymi odczytami na poszczególnych działkach. W roku 2016 różnica do rozliczenia, uwzględniająca stan wody w instalacji wynosi ok. 2200 m3. Odczytu nie dokonano w przypadku 62 działek, co daje średnie zużycie na poziomie 35 m3. Opłata zryczałtowana wyniesie po 70 PLN/dz dla działkowców, którzy nie spełnili obowiązku odczytu i przekazania stanu urządzenia we wskazanym terminie.
W tym miejscu przypominamy, że obowiązek odczytu i przekazanie stanu wodomierza we wskazanym terminie, ze względu na lokalizację urządzeń na działkach, ciąży na poszczególnych działkowcach, a ich stan uniemożliwiający dokonanie odczytu czy też chęć wymiany urządzenia na nowe musi być w zgłoszony możliwie szybko do zarządu celem umówienia terminu weryfikacji takich zgłoszeń dla wszystkich zgłaszających jednorazowo.

13.11.2016 Szanowni Działkowcy! Zarząd ROD Bugaj przypomina, że do kontenera na odpady zielone można wrzucać TYLKO TRAWĘ I LIŚCIE!!! Niedopuszczalne jest wrzucanie do tych pojemników owoców, korzeni oraz gałęzi. Nieprzestrzeganie tej zasady może skutkować:
1. Wzrostem opłat za odbiór odpadów z 96 PLN/rok/działkę do 204 PLN/rok/działkę za niewłaściwie prowadzoną segregację.
2. Wznowieniem poboru opłat za odpady zielone w kwocie ok. 600 PLN/kontener.
3. Zaprzestaniem odbioru odpadów zielonych z terenu ROD Bugaj, co skutkować może likwidacją kontenera na trawę i liście.
Zarząd ROD apeluje do wszystkich działkowców o rozsądek i dbałość w tym zakresie! Jednocześnie przypominamy, że na terenie ROD Bugaj posiadamy 2 rozdrabniarki do gałęzi, z których można korzystać nieodpłatnie.

21.10.2016 Zarząd ROD informuje, że zamknięcie wody na terenie ROD Bugaj nastąpi w dn. 12.11.2016. Prosimy o obecność na działkach oraz odkręcenie zaworów spustowych na czas przedmuchiwania instalacji przez firmę świadczącą usługę celem uniknięcia awarii sieci wodnej wskutek zamarznięcia wody.
Zarząd ROD przypomina o konieczności zabezpieczenia instalacji wodomierzowej przed mrozem!

21.10.2016 Zarząd ROD informuje, że stan wodomierzy należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 12.11.2016. Stan wodomierzy można pozostawić na portierni przy bramie wjazdowej nr 1, u gospodarza ogrodu na dz. nr 200 /aleja 5/ lub przekazać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W każdym przypadku konieczne jest wskazanie zużycia wody tylko w pełnych jednostkach, wskazanie nr działki oraz danych personalnych działkowca celem zminimalizowania możliwości popełnienia błędów podczas naliczania opłaty za zużycie wody.

21.10.2016 Zarząd ROD przypomina, że instalacja wodomierzowa jest własnością działkowca i koszty konserwacji oraz usunięcia usterek w tym zakresie obciążają poszczególnych działkowców.

19.08.2016 W dniu 27.08.2016 zapraszamy na Festyn Rodzinny. Planowe rozpoczęcie o godz. 15.00

19.06.2016 Szanowni działkowcy! Niestety nie udało się przeprowadzić prac związanych z przygotowaniem podłoża na placu zabaw ze względu na brak odzewu ze strony działkowców. Część, która została przygotowana do tej pory to efekt pomocy zaledwie kilku osób spośród działkowców oraz ich gości i 2 spośród członków zarządu. W tym miejscu składamy podziękowanie osobom, które aktywnie włączyły się w ten czyn. W tym miejscu również przepraszamy dzieci za to, że nie udało się zrealizować tego zadania do końca w terminie przed festynem, chociaż ciągle został nam cały tydzień! W przypadku chęci pomocy w dalszych pracach prosimy o kontakt: 510 110 304

22.07.2016 Do dnia 25.07.2016 ekipa budowlana powinna zakończyć budowę placu zabaw dla dzieci na terenie ROD Bugaj. Ze względu jednak na dobro naszych pociech planujemy cały teren pokryć podłożem piaszczystym. Aby to zrobić konieczna jest dobra wola działkowców, którzy pomogliby w pracach ziemnych polegających na korytowaniu terenu /warstwa ok. 15 cm i rozłożeniu piasku oraz ustawieniu murku oporowego wzdłuż granicy placu zabaw od strony boiska. Apelujemy w imieniu dzieci o pomoc społeczną w tym względzie. Potrzebne będą łopaty, kilofy, taczki oraz odrobina chęci. Osoby, które mogłyby zaangażować się w w/w prace prosimy o kontakt telefoniczny: 510 110 304. Liczymy na Państwa pomoc.

22.07.2016 Zarząd ROD zwraca się z prośbą do działkowców w sprawie pomocy przy naprawie dachu portierni przy bramie wjazdowej. Aktualne uszkodzenia dachu po zeszłorocznej nawałnicy spowodowały oberwanie sufitu wewnątrz pomieszczenia. Osoby, które mogą nam w tym względzie pomóc /najlepiej prowadzące działalność gospodarczą i mogące wystawić rachunek za materiały oraz prace/ prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Przewidujemy, że koszt naprawy dachu nie powinien przekroczyć 2000 PLN.
Telefon do kontaktu: 510 110 304 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22.07.2016 Zarząd ROD Bugaj informuje, że w dniach 25 - 26.07.2016 przeprowadzona zostanie próba likwidacji gniazd szerszeni zlokalizowanych na terenie budynku hydroforni. Osoby uczulone lub wrażliwe w tym względzie prosimy o szczególną uwagę w tym okresie. Koszt likwidacji gniazd nie powinien przekroczyć 500 PLN netto.

22.07.2016 Szanowni Działkowcy i przyjaciele ROD Bugaj!
Dziękujemy wszystkim za każdy oddany głos w ramach konkursu "ZMIENIAJ ŚWIAT". Niestety liczba oddanych głosów nie pozwoliła uzyskać grantu w kwocie 40000 PLN. Liczymy, że w następnej edycji będzie lepiej!

08.07.2016 Nasz ogród zakwalifikował się do konkursu "ZMIENIAJ ŚWIAT". Prosimy o oddawanie głosów na projekt: "Budowa siłowni zewnętrznej" za pośrednictwem FB lub Twitter. Liczymy na Państwa głosy, ponieważ jest szansa dużego dofinansowania inwestycji, co pomoże nam wszystkim uatrakcyjnić teren ROD pod kątem rekreacyjnym. Bezpośredni link znajdą Państwo tutaj.

10.06.2015 Zarząd ROD zwraca się z prośbą do wszystkich chętnych działkowców o pomoc przy przygotowaniu terenu pod plac zabaw dla dzieci oraz przy przygotowaniu terenu pod boisko rekreacyjne. Osoby chcące wziąć udział w pracach przygotowawczych i porządkowych proszone są o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub SMS: 510 110 304

10.06.2016 Zarząd ROD zwraca się z prośbą do działkowców, którzy mają obowiązek dokonać nowych nasadzeń drzew w miejsce wyciętych, a nie chcą tego dokonywać na terenie swojej działki, o zgłoszenie tego faktu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub SMS pod nr telefonu: 510 110 304. Istnieje możliwość dopełnienia obowiązku poprzez dokonanie nasadzenia na terenach wspólnych wyznaczonych przez zarząd ROD.

19.04.2016 Zarząd ROD Bugaj informuje, że począwszy od dn. 01.05.2016 obowiązki gospodarza ogrodu pełnił będzie Pan Michał Szymczak, dz. 200

16.04.2016 W dniu wczorajszym przeprowadzono Walne Zebranie Działkowców ROD Bugaj. Zarząd dziękuje wszystkim obecnym za czynny udział w tym najważniejszym dla nas wszystkich wydarzeniu.

05.04.2016 Zarząd ROD Bugaj informuje, że wszyscy działkowcy, którzy wykonali prace związane z opomiarowaniem poboru wody we własnym zakresie, a dokonali wpłaty pełnej kwoty kosztów związanych z tą inwestycją /220 PLN/ mają prawo do wystąpienia do zarządu ROD z indywidualnym wnioskiem o zaliczenie tych kosztów jako nadpłata na poczet przyszłych świadczeń. Wnioski z danymi do kontaktu prosimy składać do dnia 30.06.2016

05.04.2016 Informacje dla użytkowników działek na terenie ROD Bugaj
1. Wszyscy działkowcy mieszkający na działkach mają obowiązek zgłosić ten fakt w Gminie w Pobiedziskach, wypełnić deklarację i odprowadzać opłatę za odpady komunalne we własnym zakresie. Dodatkowo osoby takie zobligowane są do ponoszenia kosztów opłaty zryczałtowanej na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zgodnie z regulaminem obowiązującym wszystkich działkowców gałęzie drzew i krzewów nie mogą wystawać na alejki lub do sąsiada. Dlatego zarząd zwraca się z prośbą o ich przycięcie i niezwłoczne usunięcie. W przeciwnym razie zarząd zleci wykonanie przycięcia gałęzi a kosztami obciąży użytkowników tych działek.
3. Zarząd przypomina, że zerwanie plomby na wodomierzu bez poinformowania zarządu będzie wiązało się z opłatą 300 pln za ponowne założenie nowej plomby. Przypominamy również, że wszystkie awarie sieci wodociągowej począwszy od wodomierza należą do działkowca, a do wodomierza awarie będą usuwane ze wspólnego budżetu ROD BUGAJ.
4. Zarząd przypomina aby nie parkować samochodów na alejkach. Na terenie ROD Bugaj obowiązuje znak drogowy: strefa zamieszkania.
5. Zarząd prosi wszystkich działkowców, którzy mają psy aby nie wypuszczać ich poza teren działki, a wyprowadzać jedynie na smyczy i obowiązkowo sprzątać ich odchody
6. Osoby, które mają obowiązek posadzenia drzew w miejsce usuniętych, a nie chcą ich sadzić na własnej działce, proszone są o kontakt z członkiem zarządu Arturem Olejnikiem tel. 509 074 963 , który wskaże miejsce na terenie naszego ROD, gdzie będzie można dokonać tej czynności i wywiązać się z polecenia Ochrony Środowiska.
7. W dniu przewidziano 09.04.2015 dyżur na świetlicy działkowej w godz. 14.00 - 14.30 dla osób zainteresowanych funkcją gospodarza ogrodu. Szczegóły i zakres obowiązków wywieszone są na tablicach ogłoszeń na terenie ROD Bugaj.
8. W przypadku kierowania pism do zarządu ROD prosimy o zamieszczanie danych do kontaktu zwrotnego. Brak takich danych powoduje, że sprawa nie będzie rozstrzygana przez zarząd z powodu braku możliwości pełnego wyjaśnienia poruszanych spraw.

04.04.2016 Zarząd ROD Bugaj zwraca się z prośbą o pisemne przekazywanie informacji n/t awarii infrastruktury technicznej na terenie naszych ogrodów działkowych. Zgłoszenie awarii musi zawierać: nr działki, datę zgłoszenia, nr-y urządzeń pomiarowych oraz plomb, krótki opis awarii oraz numer telefonu do kontaktu. Prosimy o przekazywanie tych informacji w jednej z wybranych formie: SMS, e-mail. Dopuszcza się zgłoszenie w formie notatki pisemnej złożonej na portierni lub w skrzynce kontaktowej, jednak czas reakcji na takie zgłoszenie będzie znacznie wydłużony w stosunku do dwóch poprzednich form. Prosimy o zastosowanie się do powyższego. Bezpośrednie numery telefoniczne oraz adres mailowy znajdą Państwo tutaj.

03.04.2016 Zarząd ROD Bugaj zwraca się z apelem do wszystkich działkowców o szczególne zwrócenie uwagi na stan instalacji wodnej w okresie spuszczenia wody oraz napełnienia instalacji. Apelujemy również o OBECNOŚĆ NA DZIAŁKACH w tych okresach. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

10.03.2016 Zarząd ROD Bugaj informuje, że termin otwarcia wody zaplanowano na dzień 02.04.2016. W miarę możliwości prosimy o obecność na terenie działki w tym dniu. Prosimy szczególnie przy tej okazji o sprawdzenie położenia zaworów wodnych celem uniknięcia zalania altan! W przypadku stwierdzenia uszkodzeń instalacji podczas otwarcia wody prosimy o niezwłoczne powiadomienie zarządu.

10.03.2016 Zarząd ROD Bugaj zwraca się z prośbą do wszystkich chętnych działkowców o pomoc przy rozplanowaniu piasku na boisku do piłki plażowej. Prace przewidziano na dzień 12.03.2016 od godz. 10.00.
Osoba do kontaktu: Artur Olejnik, tel. 509 074 963.
Z góry dziękujemy za pomoc w tej sprawie.

10.03.2016 Zarząd ROD Bugaj informuje, że zakończono pierwszy etap prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy na cele rekreacyjne. Więcej informacji tutaj.

24.02.2016 Informujemy, że termin walnego zebrania ROD Bugaj ustalony został na dzień 15.04.2016 w ODK "Bajka", os. Wichrowe Wzgórza 124 w Poznaniu.
I termin godz. 17.00
II termin godz. 17.30
Zapraszamy wszystkich działkowców, będących członkami PZD do wzięcia udziału w walnym zebraniu!

24.02.2016 Szanowni Państwo. Informujemy, że zakończono inwestycję "opomiarowanie wody na terenie ROD Bugaj". Szczegóły inwestycji znajdą Państwo w raporcie końcowym przygotowanym przez członków zarządu. Publikacja raportu na naszej stronie internetowej nastąpi wkrótce.

18.02.2016 Zarząd ROD Bugaj, z przykrością informuje o podjęciu przez GOAP uchwał godzących w interes wszystkich działkowców, a w szerszym gronie w interes dużej części społeczeństwa!. W oparciu o tzw. "ustawę śmieciową" wprowadzono zryczałtowaną formę rozliczania odbioru odpadów. Wysokości stawek wynoszą odpowiednio: 168 pln/rok/działkę - odpady segregowane lub 204 pln/rok/dz. - odpady niesegregowane. Więcej szczegółów znajdą Państwo w dziale 'Aktualności'.

18.02.2016 Zarząd ROD informuje, że na terenie powiatu poznańskiego prowadzona jest akcja usuwania azbestu w ramach 'Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskego'. Działkowcy zainteresowani utylizacją azbestu a szczególnie dofinansowaniem tego przedsięwzięcia szczegółowe informacje mogą uzyskać tutaj.

OGŁOSZENIA I INFORMACJE Z ZAKŁADKI AKTUALNOŚCI ZA ROK 2016

ZAMKNIĘCIE WODY NA TERENIE ROD BUGAJ
TERMIN: 12.11.2016

Szanowni ziałkowcy!
Zarząd ROD informuje, że zamknięcie wody na terenie ROD Bugaj nastąpi w dn. 12.11.2016. Prosimy o obecność na działce w tym dniu.
Stan wodomierzy /tylko pełne jednostki/ wraz z nr działki i danymi personalnymi należy podać w nieprzekraczalnym terminie do 12.11.2016. Informacje te można pozostawić na portierni przy bramie wjazdowej, u gospodarza ogrodu /dz. nr 200/ lub przesłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..Więcej szczegółów znajdą Państwo tutaj.

WODA NA TERENIE ROD BUGAJ

Szanowni Działkowcy!
W związku z licznymi zgłoszeniami awarii podczas otwarcia wody na terenie naszych działek, prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na stan zaworów w dwóch okresach oraz apelujemy o obecność w tych okresach dla dobra wszystkich działkowców.

I. OKRES ZAMKNIĘCIA WODY:
Instalacja wodna jest przedmuchiwana sprężonym powietrzem, które usuwa wodę z instalacji. W tym czasie, przede wszystkim zawory spustowe i przedlicznikowe muszą pozostać otwarte!
II. OKRES OTWARCIA WODY:
Należy zwrócić uwagę, na stan zaworów spustowych. W momencie otwarcia wody należy pilnować stanu zaworu, celem uniknięcia zalania studzienki oraz zbędnego upływu wody z instalacji. Najlepiej jest zamknąć zawory spustowe oraz przedlicznikowe przed napuszczeniem wody do instalacji!

W tym miejscu ponawiamy apel do działkowców o zabezpieczenie instalacji wodnej na okres zimowy, celem uniknięcia usterek i awarii podczas otwarcia wody! Niestety zdarza się, że powyższe wskazówki nie są brane pod uwagę a pojedyncze awarie mogą skutkować zamknięciem wody nawet dla całego terenu ROD! Prosimy zatem, dla dobra wspólnego, o dbałość w tym względzie. Jeżeli będziemy sumiennie podchodzili do tych spraw, z pewnością zminimalizujemy ilość awarii podczas kolejnych prac związanych z wodą na terenie naszego ROD.

WAŻNE DLA DZIAŁKOWCÓW!

Szanowni działkowcy! Prosimy o zapoznanie się z treścią! Wzrost opłat za śmieci!

z wielką przykrością informujemy, że działając na podstawie tzw. "ustawy śmieciowej" GOAP podjął bardzo niekorzystne dla nas, jako działkowców uchwały.
W szczególności i bezpośrednio dotyka nas konieczność wnoszenia ZRYCZAŁTOWANEJ opłaty za odbiór odpadów w wysokości od 168 pln/rok/działkę [w przypadku odpadów segregowanych] lub 204 pln/rok/działkę [w przypadku odpadów niesegregowanych].
Jako zarząd apelujemy do wszystkich, którzy pomogą nam walczyć z tą, naszym zdaniem, złodziejską podwyżką kosztów!
Treść uchwał godzących w nasze interesy znajdą Państwo tutaj oraz tutaj.
Prawo uchwalone wchodzi w życie z dn. 01.03.2016!!!

Szanowni Działkowcy,
GOAP po licznych spotkaniach oraz licznych monitach zdecydował o obniżeniu stawki za odbiór odpadów z terenów ROD. Treść zmienionej uchwały w tym zakresie znajdą Państwo tutaj.
Niestety nie posiadamy w tym momencie /w dn. 14.03.2016 rozmowa telefoniczna/ informacji w sprawie szczegółów co do ilości odpadów, które będą odbierane oraz częstotliwości odbioru odpadów. Nie mamy również wiążącej odpowiedzi co do odpłatności za "nadmiarowy" odbiór odpadów zielonych. Jedno jest pewne, jeżeli chcemy utrzymać stan aktualny - ogólnodostępne pojemniki dla działkowców oraz możliwość wywozu odpadów zielonych, musimy sumiennie segregować odpady, ponieważ wg. zmienionej uchwały różnica w kwotach jest znaczna. Odpady segregowane - 96,00 PLN/rok/działkę, odpady niesegregowane - 204,00 PLN/rok/działkę.

Ogłoszenia Zarządu dotyczące prac inwestycyjnych, utrudnień, informacji ważnych dla działkowców, itp. zamieszczane są w dziale 'Ogłoszenia Zarządu'. Prosimy na bierząco o zapoznawanie się z treścią ogłoszeń! Ponadto gospodarz ogrodu zobowiązany jest do wywieszania treści ogłoszeń na tablicach ogłoszeń dostępnych na terenie ROD Bugaj.

Prosimy o zapoznanie się ze stroną ZM GOAP. Znajdują się tam szczegółowe informacje n/t odbioru śmieci, segregacji odpadów i wiele istotnych informacji dotyczących tej ważnej dla naszego ROD sprawy.
Ze względu na aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz nie do końca wyjaśnioną sprawę odbioru nieczystości stałych i odpadów zielonych z terenów ROD przepisy interpretowane są przez urzędników zawsze na korzyść w/w, w związku z powyższym musimy, jako działkowcy rozważnie podchodzić do tematu odbioru śmieci z ROD, ze względu na bardzo wysokie koszty, które WSZYSCY DZIAŁKOWCY muszą ponosić.

1. Odbiór odpadów zielonych z ROD wg pracowników ZM GOAP.

2. Segregacja odpadów,  czyli jak zmniejszyć wydatki działkowców na śmieci.

3. Harmonogram odbioru nieczystości stałych z terenu ROD Bugaj.

Inny ciekawy i ważny dla nas artykuł z Wydziału Środowiska m. Poznania, czyli jednostki gospodarującej odpadami w ramach GOAP, z którym warto się zapoznać, mówi o tym, że odpady zielone zbierane są w kompostownikach, ale ich nadmiar może być odbierany w ramach opłaty stałej. Prosimy o zapoznanie się z treścią artykułu i ewentulany kontakt z zarządem celem zminimalizowania kosztów wywozu odpadów z naszych ogrodów działkowych.

ZBUDUJMY PLAC ZABAW DLA NASZYCH DZIECI!

Szanowni działkowcy!
Prosimy o wspólne rozważenie możliwości budowy placu zabaw na terenie ROD Bugaj. Pod tym kątem Zarząd ROD rozpoczął prace przygotowawcze w sierpniu 2015, polegające na częściowym usunięciu drzew na naszych terenach rekreacyjnych przy świetlicy. Również w tym okresie rozpoczęto zbieranie ofert i kosztorysów od specjalistycznych firm zajmujących się budową infrastruktury zabawowo-rekreacyjnej dla dzieci.
Aktualnie złożony został wniosek o dalszą wycinkę w celu powiększenia przestrzeni dla naszych dzieci.
Przewidywany koszt inwestycji wynikający ze złożonych do tej pory ofert to ok. 25000 PLN, który pokryje koszty pierwszych urządzeń do zabawy, z możliwością ewentualnej dalszej rozbudowy.
Z przykładowym zestawem, możliwym do zbudowania w tym budżecie można zapoznać się tutaj.
Prosimy o opinie i sugestie w tym względzie, żebyśmy mogli jak najlepiej przygotować miejsce zabaw i spotkań dla naszych dzieci na terenie naszych ogródków działkowych!

Szanowni działkowcy.
Zarząd ROD Bugaj informuje, że w dniu 10.03.2016 zakończono pierwszy etap prac przygotowawczych na terenie rekreacyjnym przy świetlicy działkowej. Na tym etapie przeprowadzono prace związane z karczowaniem i wywozem korzeni po jesiennej wycince drzew. Wyrwano i usunięto stare konstrukcje zabawowe dla dzieci oraz stare bramki. Usunięto również pozostałości betonowe po tych urządzeniach. Gleba na tym terenie została użyźniona, splanowana i wstępnie wyrównana na potrzeby przyszłych prac związanych z wysiewem trawy oraz zabudową zabawowo - rekreacyjną. Na tym etapie postarano się również o uzupełnienie piasku na boisku do piłki siatkowej oraz dodatkowy zapas tego materiału na dalsze prace na tym terenie. Przy tej okazji wyrównano również teren wzdłuż alejki przy świetlicy celem stworzenia dodatkowych miejsc parkingowych dla gości odwiedzających działkowców.
Koszt przeprowadzonych prac wraz z materiałem wyniósł na ten moment 4300 PLN.
Przy tej okazji informujemy Państwa, że w związku z dużym kosztem całkowitym inwestycji szacowanym jeszcze na poziomie ok 30000 PLN zarząd ROD Bugaj zwrócił się z prośbą o dofinansowanie tej inwestycji do U.G. Swarzędz oraz Pobiedziska, do OZ PZD w Poznaniu oraz do mieszkańców sąsiadującego z nami osiedla domków jednorodzinnych. Mamy nadzieję, że nasze prośby nie pozostaną obojętne i uda nam się uzyskać chociaż częściowe wsparcie tego celu.
W tym miejscu apelujemy również do Państwa o rozważenie poniesienia dodatkowego kosztu inwestycyjnego związanego z budową placu zabaw i boiska do piłki nożnej, tak by szczególnie nasze dzieci i młodzież mogła już w tym roku korzystać z tych urządzeń i terenu!

FESTYN RODZINNY ROD BUGAJ 2016!

Szanowni Działkowcy wraz z rodzinami!

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w Rodzinnym Festynie, który odbędzie się w dniu 27.08.2016. Rozpoczęcie festynu planowane jest na godz. 15.00.
W programie przewidzano konkursy dla dzieci z nagrodami oraz zabawy z animatorem, a dla dorosłych i młodzieży turniej piłki plażowej oraz tenisa stołowego. Dla dzieci, tak jak każdego roku, przewidziano wielogodzinną zabawę na 'dmuchańcu'.
Na zakończenie przewiduje się ognisko z pieczeniem kiełbasek i coś chłodnego dla dorosłych!
Bardzo prosimy o samodzielne zaopatrzenie się w napoje, zwłaszcza dla najmłodszych oraz kije do pieczenia kiełbasy.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W FESTYNIE!