Kontakt

1. Koordynator:
Marcin Jędroszyk, czasowo, nr 79, : 607 231 278

2. Elektryk ogrodu:
Paweł Woźniak, : 888 359 810

3. Prezes zrządu ROD Bugaj:
Bernadetta Bogusz, nr 168; : 604 169 810

4. Sprawy związane z zielenią, nasadzenia, wycinki:
Janusz Muczek, nr 87; : 602 120 550

5. Sprawy związane z licznikami wody:
Artur Olejnik, nr 53, : 509 074 963; Marcin Jędroszyk, nr 79; : 607 231 278

6. Skarbnik ROD:
Jadwiga Banaszak, nr 186; : 514 323 991