Nasze sprawy

08.11.2016

W dniu 21.10.2016 do Zarządu ROD wpłynęło anonimowe i niedatowane pismo o natępującej treści:

cyt:

"Do Zarządu Ogródków Działkowych w Bugaju

Zwracam się ponownie a przedewszystkim do Pana z działki 22. Pisaliśmy kilkakrotnie i nic się nie robi w tej sprawie.Pisaliśmy o zlikwidowanie dużych kamieni przy działce 221 i o usunięcie tych świerków przy tej działce ponieważ ten Pan ma tam drugi garaż, a 3 samochód stawia na drodze, co koliduje jadącym samochodom. Proszę zobaczyć jak jest przy działce 222 - pytamy się z czym macie problem - boicie się czego?
Następna sprawa - zrobiliście plac zabaw - czy zastanowił się ktokolwiek z was, że przy placu zabaw sa śmieci, które strasznie śmierdzą i tam mają się bawić nasze dzieci. A poza tym biegają tam koty i psy. Czy jesteście zadowoleni z tej propozycji chyba nie?
Prosimy o zlikwidowanie tych śmieci w inne miejsce. Zapomnieliście o ławkach mamy stać przy naszych pociechach. Prosimy o opłotowanie placu zabaw. Prawdopodobnie zwrócimy się w tej sprawie do sanepidu.

Działkowcy"

Szanowni działkowcy,

w nawiązaniu do zamieszczonego, anonimowego pisma informujemy, że sprawa działki nr 221 jest przedmiotem prac zarządu. W następnym sezonie sprawa garażu powinna zostać rozwiązana, a na wnioskowanym terenie nie będzie parkingu dla wybranych. Kamienie przy alejach są przeznaczone do zlikwidowania w każdym miejscu, w którym zostały umieszczone przez indywidualnych działkowców a znajdują się na terenach wspólnych.
Co do świerków - na terenie wspólnym drzewa zostały usunięte zgodnie z decyzją wydziału ochrony środowiska. Każdorazowo w takim przypadku jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów. Samodzielna wycinka skutkuje poważnymi konsekwencjami finansowymi i nikt z Zarządu nie podejmie indywidualnie decyzji o usunięciu drzewa.
Co do parkowania auta na alejce - sprawa dotyczy większej liczby działek. W tym miejscu przypominamy, że na terenie ROD Bugaj obowiązuje znak drogowy D-40 STREFA ZAMIESZKANIA. Parkowanie pojazdów dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych oraz na terenie własnej działki. O tym fakcie przypominamy każdorazowo na walnym zebraniu oraz w miarę możliwości indywidualnie działkowcom parkującym na alejach.
Co do placu zabaw i śmieci - przypomiamy, że miejsce placu zabaw i śmieci nie zmieniło się od wielu lat. Za sprawą dokonanej inwestycji zmienił się układ i funkcjonalność terenu do zabawy dla najmłodszych, co zapewne cieszy wielu działkowców, a szczególnie dzieci. Bardzo prosimy autorów pisma o wskazanie nowej lokalizacji śmietnika. Zapraszamy każdego, kto ma pomysł, jak ten problem rozwiązać do aktywnego udziału w zebraniu zarządu. Najbliższy możliwy termin to 17.11.2016 w ODK Bajka o godz. 17.00.
Co do placu zabaw i zwierząt - psy, zgodnie z regulaminem powinny być na smyczy i nie wpuszczane na teren placu zabaw, natomiast kotom nie przeszkodzi żaden płot i doskonale każdy z nas to wie. Niemniej od początku inwestycja planowana była jako całość wraz z nasadzeniami zielonymi oraz płotkiem odgradzającym od strony boiska.
Co do placu zabaw i ławek - ze względu na budżet jakim dysponował nasz ogród nie przewidziano postawienia ławek w pierwszym etepie prac. Na najbliższym walnym zebraniu zapewne ten problem zostanie poruszony i jak tylko zbierzemy kwotę konieczną do zabezpieczenia tej inwestycji w całości Zarząd przystąpi do prac związanych z nasadzeniami, opłotowaniem oraz ławkami. W tym miejscu Zarząd Rod przypomina, że inwestycja wyniosła ok. 25000 PLN, na co działkowcy wyłożyli do tej pory 12000 PLN.
Co do placu zabaw i sanepidu - zarząd ROD prosi o rozwagę w tym względzie. Skutek takiego donosu może przynieść bowiem skutek w postaci likwidacji miejsca do zabaw dla dzieci w ogóle, a z tej "propozycji" na pewno nikt nie będzie zadowolony, tak z zarządu jaki i działkowców.